06 53 69 62 41 info@1op1zorg.com
Selecteer een pagina

Iris Woesthuis

JIJ BENT UNIEK, DAT MAG JE ZIJN en IK ZAL JE ZIEN.

Wie ben ik?

Mijn naam is Iris, moeder, partner, persoonlijk begeleidster en ik bied 1 op 1 Zorg. De keus om 1 op 1 Zorg aan te bieden  is gemaakt vanuit Zorg die ik zelf binnen mijn werk niet kon bieden.  Daarom kies ik ervoor om dit als zelfstandig begeleidster aan te bieden.

Inmiddels heb ik ruim 10 jaar werkervaring binnen de Zorg. Hierin heb ik kennisgemaakt met verschillende doelgroepen. Ik heb mogen werken binnen de Kinderopvang, Ouderenzorg, Jeugdzorg en Gehandicaptenzorg. In deze laatste discipline heb ik op groepen gewerkt, alsook ambulant mogen functioneren. Gezien er de laatste jaren veel beweging is binnen het ASS gaat ook hier mijn belangstelling naar uit.

Naast mijn studie – behaald in 2007 te Utrecht – houd ik mijn kennis bij door bijscholing en het behalen van certificaten. Onderstaande certificaten heb ik al mogen behalen door bijwonen van trainingen en cursussen.

 •  Gordon training (effectief omgaan met kinderen).
 •  Bespreekbaar maken van seksualiteit.
 •  Omgaan met agressie.
 •  Vraaggericht werken.
 •  Mensen met een verstandelijke en/of ouderdomsbeperking (zoals bv. alzheimer).
 •  De Dynamische Driehoek (gespreksvoering in driehoeksverhouding).
 •  Geef me de 5 (“Wie, Wat, Waar, Wanneer en de Hoe” van Colette de Bruijn)
 •  Triple C
 •  Basis Gebarentaal (de algemene gebaren, ter ondersteuning van de taal).
 •  Psychopathologie (kijken door verschillende brillen).

Daarnaast ook in bezit van:

 •  EHBO
 •  BHV
 •  ANWB (rijstijl analyse)

Naast de behaalde kennis, blijf ik mezelf bijscholen.

Daarnaast heb ik de mogelijkheid vraagstukken neer te leggen binnen een intervisiegroep, waarbij ook een orthopedagoog aanwezig kan zijn.

Nog Vragen? Neem dan contact met mij op